Glomma 2006.

Etter oljeutslippet fra Borregaard fabrikker den 4 mars 2006 laget vi ett rehabliteringssenter for oljeskadet fugl ved De-No-Fa i Fredrikstad, med hjelp og økonomisk støtte fra Borregaard som var annsvarlige for ulykken ble det mulig for oss å rehablitere og redde en del fugler.

Dessverre ble det skutt en del fugler kort tid etter ulykken da man ikke var klar over mulighetene for rehablitering.

Lokalene vi fikk låne passet oss perfekt, der var det nok av plass, både til skitne og rene soner, det var nok varmt vann, oppvarmede lokaler, vi fikk disponere ett lite kontor med internett tilgang og egen telefonlinje både ut og inn, og vi hadde en liten kjøkkenavdeling hvor de som var tilstede hadde mulighet til å få seg både en kaffepause og en matbit. På utsiden hadde vi god plass til to store telt hvor vi hadde bassengene på innsiden.                          

Siden lokalet lå på ett sperret område hadde vi muligheten til å holde nysgjerrige , media og presse på avstandslik at vi kunne oppretteholde ro og orden rundt fuglene og vi kunne jobbe uten for store forstyrrelser. Ro og hvile er en viktig del av rehabliteringen slik at fuglene ikke blir stresset. Vi hadde ett godt sammarbeid med annsvarlig veterinær for aksjonen: Stine Nilsen ved Fredrikstad veterinærkontor.

Det ble sendt ut oppfordringer til frivillige om at vi trengte all den hjelpen vi kunne få, og vi hadde mellom 40 og 60 frivillige som kom og hjalp oss når de hadde mulighet, de frivilliges oppgaver var bla: skjære brød, brette lakner, rengjøring av bur, vask av matskåler, bygging av bur, foring og de fikk også delta i vask av fuglene,  under denne aksjonen var det Mona Larsen som jobbet som frivillig-koordinator, dette innebar at de frivillige kunne ha en person å forholde seg til og som også kunne delegere oppgaver mellom de frivillige.

Vi fikk hjelp fra Bergen og firmaet SWAN, som består av. Naomi Paulsen og Karen Tvedt, og fra USA og IBRRC kom: Valeria Rouppolo,Marie Travis og Kurt Clumpner. Fra Tyskland og Project Blue Sea kom: Melina Mosch, alle disse personene spilte en stor rolle med sin kompetanse.

2 April 2006 kunne 200 oppmøtte mennesker glede seg over : "det store svaneslippet" på Tangen i Fredrikstad, der de fikk være med da vi slapp løs en del av de nyvaskede og rehabliterte svanene.

Vi hadde også ett tett sammarbeid med NOF, (Norsk ornitologisk Forening), de hjalp oss med telling av fugl

Fugler som ble fanget og kom inn til rehablitering;

Knoppsvaner 27
Sangsvaner 3
Gråmåker 1
Laksand 1
Stokkender 20

Vi hadde en overlevelsesprosent på 86,5%, dette er gode tall som viser at det nytter å rehablitere.

I ettertid har flere av fuglene vi rehabliterte og slapp fri blitt sett og observert, disse ble ringmerket før de ble sluppet. Det har også blitt observert svaner som ble rehablitert på egg og med unger sommeren 2006, dette beviser at rehabliteringen ikke har ødelagt formeringsprosessen.

 

English-version:

The Glomma-oilspill 2006.

After the oilspill in Glomma march 2006, did we build a rehabilitation center in a factory area in Fredrikstad,With financial help from the company who being accountable for the oilspill could we make this possibel!

Unfortunately a lot of bird got killed before we started  with the rehabilitaion, because of the ignorance about rehabilitation of oiled birds.

 The place was perfect for us, with all facilities we needed, like enough warm water, space for clean and dirty zones, we had a little office with a phoneline and  internet access and å little kitchen where they who worked there could have a break, a cup of cooffe or they could have something to eat. Outside we also had a big space for our tent with the pools inside.

Since the Rehabilitation center was inside a closed area, could we have the media and people who just want to have a look away, so it was quiet around the birds, and we could work without to much noise and disturbing. it is importan that it is quiet and calm around the birsd, thats an importan factor in the rehabilitation. The responcibility vet was Stine Nilsen from Fredrikstad veterinary office, She did a good job for us.

We had a big group of volunteers (40-60 persons) who helped us with different things, like cleaning, washing, office-work, making food and they also got possibility to help with the birdwashing and the rehabiltation of the birds.Volunteer-coordinator under this oilspill was Mona Larsen.

We had two girls from a company in Norway named: SWAN, Naomi Paulsen and Karen Tvedt, from USA and IBRRC; Valeria Rouppolo,Marie Travis og Kurt Clumpner and from Project blue sea was melina Mosch, they all did a great job and we all learned a lot from them.

April 2006 could around 200 people see us release some clean and fresh swans.It was a great moment for us all.

Type of breeds who came to the rehabilitation center:

Whopperswans 27
Muteswans 3
Herringgull 1
Goosander 1
Mallards 20

86,5% of the birds survive and got released after the rehabilitation.

In the time after the oilspill we have seen severals of the bird we released, the have been marked whit a ring on one of their foot

.In the summertime 2006 I discover some of "our" swans laying on eggs and whit young birds later in the summer. Thats an testimony that rehabilitation not affect the breeding process!

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Head
Lore