logo design by Øistein Ruud, mailadress: oistein@fjellstua.com

 

 

   Ms Server 2007.

12 januar 2007 gikk Ms Server på grunn og forliste utefor Fedje i Hordaland, med 585 tonn bunkersolje og 72 tonn diesel ombord.Ms Server knakk i to under i det dårlige været og rundt 300 tonn olje randt ut i sjøen. 16 januar reiste Mona Larsen fra Fredrikstad til Bergen for å hjelpe med rehabiliteringen av oljeskadet fugl etter forliset Dessverre er det store mørke tall på hvor mye fugl som døde etter oljeutslippet, pga det dårlige været var det vanskligheter for å fange dem.Vi hadde en egen gruppe som sto annsvarlige for fangst, blandt disse var Arnold Håland, som også er ornitolog. Kystverket betalte en sum penger for å gjøre det mulig for oss å bygge opp ett senter og rehabilitere fugler etter forliset.

Det ble opprettet to mottak for fugl, ett felt-mottak på Fedje og ett mottak hos Hydro på Sture terminalen i Øygaarden.Fuglene som ble tatt imot på Fedje ble flyttet til Sture terminalen for vaske og rehablitering, dette ble gjort med båt fra Hydro, da dette tok kortest tid og var minst belastning og stress for fuglene.På mottaket på Fedje arbeidet Karen Tvedt og Anna Olsen og ved Sture terminalen jobbet Naomi Paulsen og Mona Larsen med å bygge opp rehabliterings senteret og rehabilitere de første fuglene som ble fanget i Øygaarden.   Etter en stund kom de andre personene fra Fedje også over til Sture terminalen og vi jobbet sammen der.Under aksjonen bodde vi vedNautnes fiskevær slik at vi slapp å ta den lange kjøreturen til og fra Bergen hver morgen og kveld.

Ved Sture Terminalen fikk vi låne Hydros oljevernsberedskaps-lager og vi brukte kort tid på å få bygd opp ett helt rehabeliteringssenter fra grunnen av, med meget god hjelp fra Hydro ved Sture terminalen, de ansatte der og en del sponsorer.

Det gikk ikke lang tid før vi fikk inn flere fugler,og vi hadde flere forskjellige typer, disse var:

 

  Vi fikk også to oljeskadd fugler med ferjen fra Stadt.Vi hadde noen frivillige som hjalp til når de hadde muligheten men siden Rehabiliteringsenteret lå ganske langt ute i Øygaarden var det ikke mange som hadde muligheten til å komme seg dit hver dag.   Vi settert utrolig stor pris på de som stilte opp og hjalp til.

Etter en periode med rehabilitering ble fuglene sterke nok og vi kunne begynne vaskeprossesen, til dette fikk vi hjelp fra Project Blue Sea, Derfra kom Tyskerene; Tanja Reggman og Sascha Reggman, og jeg tror vi alle satte stor pris på den hjelpen vi fikk. Og det ble byttet både erfaringer og metoder innen rehabilitering av fugl. Man blir aldri utlært på dette området og det er alltid viktig å kunne ta med seg lærdom fra andres erfaringer.

Vi bygde flere basseng som passet både til ærfugl, haveller og måker, 3 av disse ble etterhvert flyttet ut slik at vi fikk muligheten til å avklimatisere fuglene og teste dem på vann,  slik at vi var sikre på at de var helt klare for å bli sluppet ut i det fri igjen.

Etter denne aksjonen ble det atter engang klart over hvor stort behovet er for en oljevernberedskap for rehabilitering av fugl og sjødyr i Norge.

 

 

 

English version

Ms Server 2007.

january 12, the shipwreck of Ms Server outside of Fedje in Hordaland, Norway. with 585 tonn oil and 72 tonn diesel oil on board. The ship break in to two, and  300 tonn of oil get into the sea. January 16 Did Mona Larsen go from Fredrikstad to Bergen to help with rehabilitation of oiled birds after the wreck.The Coastguard pay some money to make it possibel for us to build the  rehabilitation center and do the rehabilitation on the oiled birds.

A lot og birds died because of the bad weather, it was to difficult to get out in a boat and try to catch them. The number of dead birds are unknow`n, but we know that it is a lot of birds.

We got a place on Hydro out in Øygaarden, where we could build a rehabilitation center, on this center did  Naomi Paulsen and Mona Larsen  do the rehabilitation and we  had a reception centre for oild birds on Fedje Where Karen Tvedt and Anna Olsen did the work and rehabilitation. The birds on Fedje was moved from there to Hydro with boat, this was the easiest way to move them without rushing them to much.

We had some realy good help from Germany with the washing and rehabilitation process, Tanja Reggman and Sascha Reggman  from Project Blue Sea. and we had possibility to exchange our experience. and i learned a lot out of this days with the Germans.

We had different kind of breeds in our rehabilitation center,

 

We had a few volunteers who came and helped us when they had the possibility, and we are realy thankfull for all the help, from Hydro, the workers there, and the sponsors who helped us with the variety of things.

We build several pools, and after i while when the birds had stayd on the water inside we moved the pools and the birds outside, so the bird could get used to staying outside again and we could follow them to check that all of them was waterproof, before they got released.

And after this campaign , did we again see how big the need is for a full oil preparedness.